Kooli kogu perega

Laupäeval, 28. jaanuaril kell 11.00 – 13.00 toimub teine kogunemine sarjast „Kooli kogu perega“. Lastega tegeleb õpetaja Anne Ehatamm, lastevanematega eripedagoog Kaie Ojassalu.
Palume lastel kaasa võtta vahetusjalatsid ja kirjutustarbed.

Kurtna Kool