Parimad õpetajad

Ivi Hõrak on Kurtna Kooli lasteaias töötanud juba üle kahekümne aasta. Esimestel aastatel oli Ivi lasteaiaõpetaja abi ametis. Alates 1999. aastast on ta olnud lasteaiaõpetaja. Ivi on alati täitnud oma tööülesandeid kohuse- ja vastutustundlikult. Ta on hea suhtleja, südamlik ja lapsesõbralik pedagoog, kes elab kaasa iga lapse käekäigule isegi pärast lasteaia lõpetamist. Kõik laste mured ja rõõmud lähevad Ivile korda. Eriti hindavad lapsevanemad tema toetavat ja asjatundlikku lähenemist ning asjalikke soovitusi. Kolleegina on Ivi inimene, kes lööb erinevates ettevõtmistes alati kaasa ning kelle toetuse ja abiga saab alati arvestada.
Lapsevanemad ja kolleegid hindavad Ivi Hõrakut kõrgelt. Teda tunnustati 2015. aastal Kurtna Kooli „Aasta Lasteaiaõpetaja“ tiitliga.

 

Külli Kruus on töötanud Kurtna Kooli lasteaia õpetajana 2008. aastast alates. Külli on õpetaja, kes siiralt hoolib lastest ja teeb oma tööd südamega. Lastega suheldes on ta sõbralik, kuid järjekindel. Meeskonnaliikmena hindab ta koostööd ja ühiseid arusaamu.

Tema üheks tugevuseks on huvi käsitöö ja meisterdamise vastu. Külli eestvedamisel kujundatud rühmakeskkond pakub silmailu nii lastele kui ka kõigile maja külalistele. Huvitavaid ideid rakendab ta laste tegemistes ja tema rühma lapsed on ikka olnud meisterdamishuvilised. Ülemajaliste ürituste kujundamisel ja korraldamisel on Külli olnud alati üks eestvedajatest.
Külli on õpetaja, kes analüüsib järjepidevalt enda tööd ja tegeleb enesearenguga, osaleb erinevatel koolitustel. Ta huvitub pärimuskultuurist, õpib mängima väikekannelt ja arendab ennast info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste maailmas.
2016. aasta kevadel pärjati Külli Kruus Kurtna Kooli „Aasta lasteaiaõpetaja“ tiitliga.

 

Maie Härmannil on pedagoogilist tööstaaži juba 31 aastat. Enne kooliõpetaja ametisse asumist on ta olnud lasteaiaõpetaja ja lasteaia direktor. Kurtna Koolis töötab Maie alates 2008. aastast klassiõpetajana. Pedagoogina on tema põhimõtteks olla õpetaja kui liider, kes juhib klassis toimuvaid protsesse. Tema poolt kehtestatud selgete reeglite keskel on igal lapsel lihtne kasvada. Õpetaja Maie Härmanni tugevuseks on ka õppe mitmekesistamine, olgu siis digivahenditega või lihtsalt elulisi näiteid tuues. Õpetajal on lai silmaring ja teadmised erinevatest eluvaldkondadest, mis motiveerivad ka õpilasi oma teadmisi süvendama. Väga oluliseks peab õpetaja Maie Härmann väärtuskasvatust. Igas oma õpilases arendab ta kaaslastest lugupidamist ja hoolivust ümbritseva suhtes.

Vastukaaluks süsteemsele ja kindlakäelisele õpetamisele on tema huvialaks kunst. Eriti südamelähedane on keraamika. Nn. savikoda on Kurtna Koolis tema juhendamisel toimetanud mitmeid aastaid. Kooli tunnuslausest inspireeritud mesilased, mille autoriteks olid keraamikaringi õpilased, ja õpetaja enda kätega loodud keraamilised kellad, on Kurtna Kooli kingitustena saanud väga kõrge tunnustuse.
Õpetaja Maie Härmannis hindame pikaajalist töökogemust, selgepiirilist metoodikat, loovuse arendamist ja laste õpimotivatsiooni kõrgel hoidmist.

Kogu perega kooli

Teisipäeval, 15. novembril kell 18.00 toimub Kurtna Koolis esimene kokkusaamine koolitussarja “Kogu perega kooli” raames. Sari on mõeldud 2017. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele ja nende vanematele. Esinevad logopeed Merike Vahtre ja 1. klassi õpetaja Maie Härmann. 

Esimene kogunemine on vaid lastevanematele.

Kurtna Kool

Olümpianädal

10.-18. septembrini kestev Euroopa spordinädal kutsub kõiki leidma endale sobiv liikumisrütm, sest liikumisest veel tähtsam on liikuda regulaarselt. Selle rütmi avastamise toetamiseks korraldavad ligi 150 spordiklubi ja -organisatsiooni avatud treeninguid ja võistlusi, et inimesed saaksid hõlpsalt proovida enda jaoks uusi või unustatud liikumis- ja spordivõimalusi. Avatud treeningud leiad siit: http://www.spordinadal.ee/et
Spordinädalaga on liitunud ka 370 Eesti kooli, sealjuures Saku valla koolid, kus toimub nädala jooksul põnevaid sportlikke ettevõtmisi. Vaata, millise väljakutse tegid oma õpilastele Kurtna kooli õpetajad.

 

Kooli alguse info

Koolibusside sõiduplaanid alates 02.09.2016 on siin. Suuremad muudatused tulevad septembri lõpus.

NB! Käesolevast õppeaastast kasutab Kurtna Kool eKooli asemel Stuudiumi, mistõttu tuleb nii lastevanematel kui õpilastel andmete nägemiseks endale kasutajakonto luua. Sisse saab logida aadressil kurtna.ope.ee, abi saab aadressil abi-kurtna.ope.ee/info/kasutajakonto/uued-kasutajad või kirjutades kooli IT-juhile aadressil jyrgentina@kurtnakool.ee

Kõige lihtsam on toimetada nii:
1. klõpsa sisselogimislehel oleval kollasel lingil “Esita andmed ja taotle kontot”.
2. Kui administraator sinu taotluse üle vaatab ja heaks kiidab, saad meiliaadressile info sisse logimise kohta.

Augustiinfo

24.08 kell 18.00 lasteaia lastevanemate üldkoosolek
29.08 kell 18.00 kooli lastevanemate üldkoosolek
30.08 kell 9.00 – 16.00 õpikute laenutamine 2. – 4. klass
31.08 kell 9.00 – 16.00 õpikute laenutamine 5. – 9. klass

01.09 kell 11.00 AKTUS
1. septembri busside sõiduplaani saab vaadata siin.

Bussiliinide sõiduplaanid

03. juuni
Saabumine 08.25
Väljumine:
12. 57 – Tagadi
13.20 – Kiisa-Aespa-Saku
14.22- Kiisa-Saku (liin 113)

06. – 17. juuni
Saabumine 08.25
Väljumine:
13.57 – Tagadi
14.20 – Kiisa-Aespa-Saku
14.22 – Kiisa-Saku (liin 113)

Täielikke sõiduplaane saab vaadata siin ja siin