Õpetajad

Maie Härmann – 1. klassi õpetaja, 5. klassi matemaatika ja loodusõpetuse õpetaja – maie.harmann@kurtnakool.ee

Astrid Kõva 2. klassi õpetaja, 3. klassi inglise keele õpetaja  astrid.kova@kurtnakool.ee

Ülle Allik – 3. klassi õpetaja  ylle.allik@kurtnakool.ee

Anne Ehatamm – 4. klassi õpetaja, 6. ja 7. klassi matemaatikaõpetaja  anne.ehatamm@kurtnakool.ee

Kelly Lepind – 5. klassijuhataja, käsitöö- ja kodunduse õpetaja  kelly.lepind@kurtnakool.ee

Rein Raspel  5. klassijuhataja, kehalise kasvatuse õpetaja  rein.raspel@kurtnakool.ee

Timo Nikitin 6. klassijuhataja, poiste tööõpetuse õpetaja  timo.nikitin@kurtnakool.ee

Valeria Klimova – 6. klassijuhataja, vene keele õpetaja – valeria.klimova@kurtnakool.ee

Katriin Valdre – 7. klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja  katriin.valdre@kurtnakool.ee

Merle Piik – 8. klassijuhataja, inglise keele õpetaja  merle.piik@kurtnakool.ee

Tuulike Pajumets  9. klassijuhataja, kehalise kasvatuse õpetaja  tuulike.pajumets@kurtnakool.ee

Terje Alev – õppealajuhataja, 8. ja 9. klassi matemaatikaõpetaja  terje.alev@kurtnakool.ee

Taimi Kanger  muusika- ja bioloogia õpetaja  taimi.kanger@kurtnakool.ee

Maali Kanemägi – 6. klassi loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja – maali.kanemagi@kurtnakool.ee

Maimu Torn – 7. klassi loodusõpetuse; keemia- ja füüsikaõpetaja – maimu.torn@kurtnakool.ee

Merike Vahtre – logopeed – merike.vahtre@kurtnakool.ee

Ülle Vomm  koolipsühholoog  ylle.vomm@kurtnakool.ee

Kaie Ojassalu – eripedagoog  kaie.ojassalu@kurtnakool.ee

Merje Tava – huvijuht – merje.tava@kurtnakool.ee

Sirje Piho – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  sirje.piho@kurtnakool.ee

Eve Lutter – tantsuõpetaja  eve.lutter@kurtnakool.ee

Ülle Saluvere – kunstiõpetuse õpetaja  ulle.saluvere@kurtnakool.ee

Jürgen Tina – kunsti- ja arvutiõpetuse õpetaja  jyrgen.tina@kurtnakool.ee

Kristjan Saar  direktor  kristjan.saar@kurtnakool.ee