Muud töötajad

Elle Turp – juhiabi – elle.turp@sakuvald.ee, 671 9230, 5161336
Merje Tava – huvijuht, merje.tava@kurtnakool.ee, 5074247
Jürgen Tina – infojuht, jyrgen.tina@kurtnakool.ee
Virge Meier – tervishoiutöötaja, 671 9239