Tunniplaan

Tundide ajad

1. 8.30 – 9.15
Hommikusöök
2. 9.30 – 10.15
3. 10.25 – 11.10
Õuevahetund
4. 11.25 – 12.10
I – IV klassi söögivahetund
5. 12.20 – 13.05 (V – IX klass)
V – IX klassi söögivahetund
5. 12.35 – 13.20 (I – IV klass)
6. 13.30 – 14.15
7. 14.25 – 15.10

I trimester: 1. september — 25. oktoober
II trimester: 28. oktoober — 10.märts
III trimester: 12. märts — 8. juuni

2016/2017. õ-a I veerand

I II III IV V VI VII VIII IX
esmaspäev
eesti k inimeseõp keh.kasv eesti k klassijuh klassijuh klassijuh kirjandus ühiskond
eesti k keh.kasv eesti k inglise k eesti k käsit/tehn muusika kunstiõp ajalugu
kunstiõp eesti k muusika keh P + T ingl /vene käsit/tehn kunstiõp ajalugu matem
keh.kasv. matem matem matem matem ajalugu vene k eesti k käs/tehn/ku
kunstiõp loodusõp keh P + T matem ajalugu vene k käs/tehn/ku
vene k käsit/kehP käsit/tehn keh / ingl
käsit/ käsit/tehn ingl / vene
teisipäev
eesti k eesti k matem eesti k ingl/vene eesti k arvutiõp keemia bioloogia
matem eesti k eesti k muusika eesti k ingl/vene matem keemia matem
muusika inglise k eesti k matem matem vene/ingl eesti k arvutiõp keemia
inimeseõp matem loodusõp inimeseõp inimeseõp inimeseõp inglise k bioloogia keemia
arvutiõp inglise k loodusõp matem vene k inglise k eesti k
eesti k matem ingl/vene
vene k
kolmapäev
eesti k matem eesti k käsit / – ajalugu matem bioloogia eesti k füüsika
matem muusika matem käsit /ingl vene/ingl ajalugu matem geograafia füüsika
kunstiõp eesti k kunstiõp matem ingl/vene eesti k loodusõp muusika geograafia
loodusõp loodusõp kunstiõp eesti k eesti k loodusõp loodusõp matem ühiskond
kunstiõp muusika loodusõp matem loodusõp ajalugu füüsika vene/ingl
inimeseõp käsit/ku P kirjandus inglise k füüsika ajalugu
käsit/- inglise k geograafia ajalugu kirjandus
neljapäev
eesti k matem liikumine muusika inglise k matem eesti k keh P/ – matem
matem muusika eesti k eesti k keh(koos) kirjandus vene k inglise k matem
liikumine keh kasv inglise k matem loodusõp muusika inglise k vene k kirjandus
muusika inglise k matem loodusõp matem keh P+T inimeseõp kirjandus ingl/vene
eesti k kunstiõp keh P+T kirjandus vene k matem matem bioloogia
kunstiõp kirjandus arvutiõp keh P+T keh T / – vene/ingl
keh/vene
reede
eesti k eesti k eesti k liikumine tehn/kehT kirjandus bioloogia inglise k geograafia
eesti k käsitöö matem matem tehn/ku T keh P+T kirjandus matem muusika
matem käsitöö keh.kasv eesti k muusika loodusõp kirjandus inimeseõp matem
keh. kasv liikumine loodusõp ingl/tehn matem matem geograafia bioloogia kirjandus
inglise k tehn / – eesti k inglise k matem geograafia keh(koos)
loodusõp kunstiõp tehn/keh T keh P+T
keh P/ – tehn/ –