Riiklikud tasemetööd

Riiklikud tasemetööd SA Innove koostatud materjalide alusel toimuvad 1. ja 2. kooliastme lõpuklassides.

3. klassis toimuvad  tasemetööd kuni 2 õppeaines (eesti keel ja matemaatika).

6. klassis toimuvad tasemetööd 3 õppeaines (eesti keel, matemaatika ja õppeaine, mis teatatakse SA Innove poolt jooksva õppeaasta 2.poolaastal).

Tasemetööga kontrollitakse kooliastme lõpetamiseks vajaliku õppeainepädevuse (põhiteadmiste ja -oskuste) omandatust.

http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood/tt-ajad