Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad 9.klasside õpilased 3 riiklikku lõpueksamit: kohustuslikud eesti keele ja matemaatika eksami ning valikaine eksami.
Oma otsuse valikaine eksami kohta teatavad õpilased kooli juhtkonnale 1.veebruariks.

Põhikooli eksamiperioodi vaatamiseks kliki siin.