Avaldus õppetööst vabastamiseks

Avaldus õppetööst vabastamiseks