Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2014/2015:

Katri Tomson – lasteaialaste vanemate esindaja, hoolekogu esimees katritomson@hotmail.com
Merike Ots – lasteaialaste vanemate esindaja otsmerike@hotmail.com
Daisi Õismets – lasteaialaste vanemate esindaja daisi.oismets@mail.ee
Marius Kuningas – õpilaste vanemate esindaja marius.kuningas@eitk.ee
Lya Saem – õpilaste vanemate esindaja lya.saem@edel.ee
Ahto Ruut – õpilaste vanemate esindaja ahtoruut@gmail.ee
Kairi Pihlak – lasteaiaõpetajate esindaja kairipihlak@gmail.com
Astrid Kõva – kooliõpetajate esindaja astridkova@gmail.com
Meelis Ojassalu – MTÜ Kurtna Külaselts esindaja meelis.ojassalu@metalexpress.ee
Ahto Lutter – Saku Vallavolikogu esindaja ahto.lutter@gmail.com