Ainekavad

Kurtna Kooli õppekava saab vaadata siin.

 

Ainekavad:

Tehnoloogiaõpetuse ainekava

Geograafia ainekava

Bioloogia ainekava

Eesti keele ja kirjanduse ainekava

Keemia ainekava

Matemaatika ainekava

Loodusõpetuse ainekava

Informaatika ainekava

Kunstiõpetuse ainekava

Muusikaõpetuse ainekava

Vene keele ainekava

Ajaloo ainekava

Füüsika ainekava

Kehalise kasvatuse ainekava

Ühiskonnaõpetuse ainekava