Comenius

Comeniuse programm

 

 

 

 

Mis on Comeniuse programm?

Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase päevani.

Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast.

2007 – 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Island, Liechtenstein, Norra ja kandidaatriigina Türgi.

Comeniuse programm toetab ja üldhariduse büroo meneteleb järgmisi tegevusi:

  • koolide koostööprojektid;
  • piirkondlik koostööd mis tahes üldhariduse eest vastutavate organiatsioonide vahel (Comenius Regio-alates 2009);
  • osalemine projektide ettevalmistavatel lähetustel;
  • osalemine õpetajatele ja haridustöötajatele mõeldud koolituskursustel;
  • õpetajate ja tulevaste õpetajate praktika; õpilaste õpiränne (alates 2009).

Koostööprojektid

Projektides teevad erinevate Euroopa riikide õpilased ja õpetajad koostööd ühiselt kokkulepitud teema-(de)l. Tegevused toetavad üldhariduse õppekava ning on suunatud keeleõppele, õpilaste aktiivsele kaasamisele ja/või kooliarendusele. Lisaks igapäevasele rahvusvahelisele koostööle on projektil ka konkreetne tulemus/toode, mille saavutamise nimel partneritega ühiselt tööd tehakse. Nii võib projekt „ajalukku” minna näiteks mitmekeelse sõnaraamatu, ajakirja, kodulehe, kunstinäituse, videopäeviku, etenduse, uurimistulemuste analüüsi, õppematerjali vms näol.

Sõltuvalt osalevate partnerkoolide arvust on projekte kahte tüüpi:

a) Mitme osalejaga projektid (osalevad koolid vähemalt kolmest eri riigist, kuid soovitavalt neljast-viiest riigist);

b) Kahe osalejaga keeleõppeprojektid (koolid eri riikidest). Kindlasti toimub õpilasgruppide vahetus, vähemalt 10 päeva;